Objawy -

Oczopląs

objawy.org.pl
Może być nabyty lub wrodzony. Zawsze jednak jest dokuczliwy i przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie dolegliwości dotykające nasze narządy zmysłów powodują ogromne ograniczenia w prowadzeniu normalnego trybu życia. Zależnie od tego, jaki narząd został zaatakowany przez chorobę możemy mieć trudności ze słyszeniem, widzeniem, odczuwaniem. Jedną z dolegliwości, która w pewien sposób upośledza prawidłowe działanie jednego z naszych narządów zmysłu jest oczopląs.

 

Oczopląs definiuje się jako zjawisko polegające na mimowolnych, rytmicznych drganiach gałek ocznych, najczęściej w płaszczyźnie poziomej, ale może też występować w pionowej, obrotowej lub skośnej. Drgania te mogą mieć charakter stały lub zmienny, w zależności od kierunku spojrzenia. Rzadko pojawia się on podczas patrzenia przed siebie. Oczopląs opisać można za pomocą różnych cech, wśród których wyróżnia się kierunek, postać, szybkość, natężenie i typ. W każdej z tych grup znajdują się określenia, które można przypisać do danego rodzaju oczopląsu. Oczopląs związany może być bądź z uszkodzeniem sensorycznym bądź motorycznym. Schorzenie to jest o tyle ciekawe, że nie można go symulować.

 


Pozostałe tematy: